İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. İş süreçleri ve kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak taviz vermeksizin uyguladığımız, kapsamlı ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) politikamızla ekiplerimizin sağlık ve güvenliğinin devamlılığı için gerekli şartlar sağlanmaktadır. Tüm risklerin önlenebilir olduğuna inanan Esta, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi) standartlarına dayanan “Sıfır Risk” ÇGS politikası doğrultusunda tüm projelerinde, her türlü kirlilik, tehlike, kaza ve diğer olası risklere karşı tedbir alıp planlı verilen eğitimlerle personeline daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları gibi taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlayan Esta, ÇGS Yönetim Sistemi’nin taviz verilmeyen bir değer olarak görür. 

Bu yüzden hayata geçirilen her proje için yönetim ekipleri tarafından 

  • ÇGS politikasının oluşturulması
  • Planlama ve uygulama
  • Performansın ölçülmesi/izlenmesi
  • Denetleme ve gözden geçirme 
  • İyileştirme ve düzenlemelerin uygulanması 

gibi 5 temel adımdan oluşan somut, kapsamlı ve birbirinden bağımsız Proje ÇGS Yönetim Planlarını hazırlar, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumluluklarının net bir şekilde ifade edildiği “Kalite ve ÇGS El Kitabı” yardımıyla kurum içinde pozitif bir ÇGS kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Esta olarak “Sıfır Risk” ÇGS hedefine ulaşmak için insan kaynağının en önemli unsur olduğunu bilir ve: 

  • “Sıfır Kaza” ÇGS hedefine ulaşmak için iyi eğitimli ve yüksek motivasyona sahip,
  • Olası tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, kendini ÇGS hedeflerine ulaşmaya adayan, 
  • Tüm iş ve görevlerin ÇGS standartlarına uygun, güvenli bir şekilde icra edilmesine azami dikkat sarf eden, 
  • Çevreyi koruma veya iyileştirme süreçlerinin gereğini yerine getiren, 

yönetici ve ekipler yetiştiririz. 

Tüm yöneticiler, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde yönetmek amacıyla disiplin prosedürleri ve ödül programları kurup uygularlar. 

İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. Esta olarak biz, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel riskler ortaya çıkmadan, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen proaktif sistemin ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanırız. 

Denetleme ve gözden geçirme ile riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatır sayılır gelişmeler sağlar. İşte bu sebepten Esta’da biz dâhili ve harici denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiririz.

Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. Esta, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS’nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve “Sıfır Kaza” politikasının başarısının sürdürülebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duydukları konularda eğitim almaları sağlanır.