KİŞİSEL VE MESLEKİ EĞİTİM

Esta Construction bünyesinde istihdam edilecek adaylarda mesleki ve teknik yeterliliğin yanı sıra kurum kültürüne yatkınlık aranılan özelliklerdendir. “Evrensel etik değerlere bağlılık, çözüm odaklı yaratıcılık, dinamizm ve proaktiflik” firmamızdaki istihdam süreçlerinin altın değerleridir.

Bize göre her bir yetkinlik kendi içinde özeldir… Kişiyi farklılaştırır, kurumu güçlendirir. Günümüz şirketlerini başarıya ulaştıran en önemli kaynak hayal eden, sorgulayan, keşfeden, tasarlayan, icat eden, geliştiren, sağlamlaştıran, yenileyen insanların şirket bünyesine katılması ve onların sürekli gelişmelerinin planlanmasıdır. ESTA olarak insan kaynaklarını sürdürülebilir başarımızın en önemli bileşeni olarak kabul ederiz.

Şirketimizde işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve Personel Yönetmeliği'nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır.

Sürecimiz, ihtiyaç duyulan pozisyonun kurum içi yayın ile öncelikle firmada yayınlanmasıyla başlamaktadır. Bu sayede açık pozisyonun ESTA ailesi bireylerinden gelecek öneriler ile doldurulması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda kariyer portallarında iş ilanının yayınlanması, başvuruların incelenmesi, öncelikle telefon mülakatları, sonrasında ise uygun adaylarla yapılan yüz yüze mülakatlarla devam etmektedir.

Tüm bu süreçlerin sonunda teklif yapılacak adayların ücret belirleme çalışması firmamız personel ücretlendirme kriterleri kapsamında yapılır ve yazılı iş teklifinin sunulması ile süreç sonuçlandırılır.

ESTA İnsan Kaynakları politikası ve standartları gereği başvuruda bulunan tüm adaylara değerlendirmelerin tamamlanmasını takiben mutlaka olumlu veya olumsuz geri bildirim yapılmaktadır.

Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında, şirketimizin özgeçmiş arşivinde muhafaza edilmektedir.